Χάλασε η συσκευή σας; Η PcLike είναι ΕΔΩ για εσάς!  

 

Επίπεδα πτυχιου πληροφορικής

cambridge

Επίπεδο 1
leaners

International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners

(Απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών)

Ιδανικό για μαθητές δημοτικού διότι τους βοηθά να μάθουν μέσα από τη διασκέδαση, τη χρήση και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναπτύσσει τις μαθησιακές δεξιότητες των παιδιών και αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Σχεδιασμένα για εισαγωγή στον κόσμο της Τεχνολογίας, τα International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αποκτηθούν  και να αναπτυχθούν πρακτικές δεξιότητες υποστηρίζοντας τη μάθηση με μια σειρά θεμάτων.

Καθώς οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, τα πιστοποιητικά αυτά επιτρέπουν στο παιδί από τη μία να αποκτήσει σημαντικές γνώσεις και από την άλλη επισήμως πιστοποιούν τις δεξιότητες και το επίπεδο ικανοτήτων του.

Πως διδάσκονται τα Young Learners

Το εκπαιδευτικό διδάσκεται μέσα από μια σειρά αυτόνομων ενοτήτων χωρίς να χρειάζεται το παιδί να έχει ολοκληρώσει το ένα επίπεδο για να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο. Στην  περίπτωση που οι μαθητές έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν από όποιο επίπεδο τους ταιριάζει.

 

Το International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners χωρίζεται σε 4 επίπεδα:

¨    Junior A

¨    Junior B

¨    Junior C

¨    Junior D


Τμήματα:

Junior A

 • Προαπαιτούμενη γνώση: Καμιά
 • Ηλικία: 6 ετών ή Α’ Δημοτικού
 • Εξετάσεις: Τον Ιούνιο (τέλος της σχολικής χρονιάς)

(Α’ Εξάμηνο)

Εγώ και ο Υπολογιστής:

Τύποι υπολογιστών – Κανόνες Ασφαλείας

Η οθόνη του υπολογιστή

Γνωριμία με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο

Ο ιδανικός υπολογιστής

Ανοίγω  το παράθυρο των χρωμάτων:

Ζωγραφική στον υπολογιστή

Η εργαλειοθήκη

Η παλέτα των χρωμάτων

Η πρώτη μου ζωγραφιά

Αποθηκεύω τις ζωγραφιές μου

(Β’ Εξάμηνο)

Τα πρώτα μου κείμενα

Γνωριμία με τα προγράμματα των κειμενογράφων

Μορφοποιήσεις

Εκτυπώσεις

Η πρώτη μου ιστορία

Ταξιδεύω στο Internet με ασφάλεια

Γνωριμία με τον Παγκόσμιο Ιστό

Ασφάλεια στο Internet

 

 

 

Junior B

 • Προαπαιτούμενη γνώση: Εξοικείωση με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι
 • Ηλικία: 7 ετών ή Β’ Δημοτικού
 • Εξετάσεις: Τον Ιούνιο (τέλος της σχολικής χρονιάς)

 

(Α’ Εξάμηνο)

Χρήση Υπολογιστή

Ανοίγω τα παράθυρα του Υπολογιστή μου και δουλεύω μέσα σε αυτά

Στην Πινακοθήκη

Εργαλεία και ολοκληρωμένες εργασίες

Επεξεργασία κειμένου

Δημιουργία και μορφοποίηση εγγράφου

Αντιγραφή, μετακίνηση και επικόλληση κειμένου

Εισαγωγή εικόνας

 

(Β’ Εξάμηνο)

Κυκλοφορώ στο Internet

Λίγα πράγματα για το Internet

Οι κανόνες ασφαλείας

Ο Internet Explorer

Επισκέψεις σε διάφορες ιστοσελίδες

 

Junior C

 • Προαπαιτούμενη γνώση: Να δημιουργούν και να μορφοποιούν μικρά έγγραφα
 • Ηλικία: 8 ετών ή Γ’ Δημοτικού
 • Εξετάσεις: Τον Ιούνιο (τέλος της σχολικής χρονιάς)

 

(Α’ Εξάμηνο)

 

Χρήση Υπολογιστή

Τα βοηθητικά προγράμματα

Επεξεργασία κειμένου

Δημιουργία ολοκληρωμένου εγγράφου

Internet

Αναζητήσεις

Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες

 

(Β’ Εξάμηνο)

Παρουσιάσεις

Γνωριμία με πρόγραμμα παρουσιάσεων (Ms-Power Point) και δημιουργία πρώτης παρουσίασης

Κάνω λογαριασμούς και υπολογισμούς

Γνωριμία με το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων (Ms-Excel)

Γνωριμία με τις Βάσεις Δεδομένων

Γνωριμία με το πρόγραμμα Βάσεις Δεδομένων (Ms-Access)

 

 

Junior D’

 • Προαπαιτούμενη γνώση: Να γνωρίζουν τις βασικές δυνατότητες όλων των εφαρμογών του MS-Office, να πλοηγούνται με ασφάλεια στον παγκόσμιο ιστό και να αναζητούν πληροφορίες
 • Ηλικία: 9 ετών ή Δ’ Δημοτικού
 • Εξετάσεις: Τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο (τέλος της σχολικής χρονιάς)

 

(A’ Εξάμηνο)

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων

Διαχείριση αρχείων και φακέλων

Επεξεργασία κειμένου

Δημιουργία εντύπων και εφημερίδας

Κυκλοφορώ στο Internet

Περιηγήσεις - Αναζητήσεις

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων

Οργάνωση μηνυμάτων

 

(Β’ Εξάμηνο)

Παρουσιάσεις

Υπολογιστικά φύλλα

Βάσεις Δεδομένων
Επίπεδο 2
standard

International Diploma in IT Skills Standard

Είναι βασισμένο στο σύγχρονο λογισμικό και πληρεί τις απαιτήσεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των  Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Γ/4516/2006 απόφαση ως Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Τα πιστοποιητικά International Diploma in IT Skills Standard γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των διαδικασιών εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα πιστοποιητικά International Diploma in IT Skills απευθύνονται σε κάθε είδους υποψήφιο είτε είναι μαθητής, φοιτητής ή εργαζόμενος. Μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες του στη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και να αποκτήσει αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
Ακόμη κι αν δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη χρήση Η/Υ είναι ιδανικό για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση του υπολογιστή.

Πως πραγματοποιούνται οι εξετάσεις:

Οι εξετάσεις γίνονται με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο υποψήφιος πρέπει μέσα σε ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο χρόνο (45 λεπτά) να ολοκληρώσει μια σειρά ασκήσεων. Τα  αποτελέσματα εκδίδονται στο τέλος της εξέτασης αφού ο υπολογιστής  ελέγχει τις απαντήσεις άμεσα. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα  ώστε σε περίπτωση αποτυχίας να μπορεί ο υποψήφιος να επανεξεταστεί χωρίς να περιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται :

Ως μεμονωμένα πιστοποιητικά για κάθε ένα από τα έξι (6)γνωστικά αντικείμενα,

για τα τρία (3) υποχρεωτικά από τον ΑΣΕΠ γνωστικά αντικείμενα , σε ενιαίο πιστοποιητικό και για το σύνολο και των (6) των γνωστικών αντικειμένων του ΟΕΕΚ (Full Diploma)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων

Επεξεργασία Κειμένου (Ms – Word)

Υπολογιστικά φύλλα (Ms – Excel)

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet – Ms Outlook)

Παρουσιάσεις (Ms – Power Point)

Βάσεις Δεδομένων (Ms – Access)

Επίπεδο 3
prof

International Diploma in IT Skills Proficiency

Είναι το μοναδικό αυθεντικό Proficiency στην Πληροφορική με την εγγύηση του Cambridge και την αναγνώριση του Ελληνικού Δημοσίου και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Παράλληλα γίνεται αποδεκτό ως επάρκεια διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής από τις πολλές ιδιωτικές σχολές πληροφορικής και δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας να εγγραφούν στο μητρώο εισηγητών πληροφορικής του ΟΑΕΔ για τα προγράμματα ΛΑΕΚ.

Το It Skills Proficiency έχει διεθνή αναγνώριση και είναι περιζήτητο στην αγορά εργασίας αφού αποτελεί σημαντικό εφόδιο για το μέλλον κάθε νέου.

Οι ενότητες εφαρμογών που διατίθενται στο

International Diploma in IT Skills Proficiency

είναι οι παρακάτω: 

Ενότητα εφαρμογής

Κατάσταση

Διάρκεια

Επεξεργασία κειμένου

Προχωρημένο Επίπεδο

60 λεπτά πρακτική εξέταση

Υπολογιστικά Φύλλα

Προχωρημένο Επίπεδο

60 λεπτά πρακτική εξέταση

Υπηρεσίες διαδικτύου -
Δημιουργία ιστοσελίδων

Προχωρημένο Επίπεδο

60 λεπτά πρακτική εξέταση

Βάσεις Δεδομένων

Προχωρημένο Επίπεδο

60 λεπτά πρακτική εξέταση

Παρουσιάσεις

Προχωρημένο Επίπεδο

60 λεπτά πρακτική εξέταση

 

 

   

Γρήγορα

Επισκευές από 30 λεπτά

Οικονομικά

Στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Εγγυημένα

Εγγύηση σε όλες μας τις επισκευές

Αποστολές

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα

Περισσότερα

Περιφερειακά - Πωλήσεις Η/Υ

Στο κατάστημά μας, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία
περιφερειακών Η/Υ
 

Πωλήσεις καινούριων - μεταχειρισμένων laptop,
υπολογιστών και tablet

 

 

 

Σχετικά με εμάς

Είμαστε μία ομάδα νέων ανθρώπων με όρεξη για δημιουργικότητα όπου έχουμε εδραιωθεί στην αγορά από το 2005. Οι ευχαριστημένοι πελάτες μας μπορούν να σας μιλήσουν για μας και να σας πουν για το πώς είναι η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε πάντοτε με σεβασμό σε σας, στα θέλω σας και στις ανάγκες σας.


Facebook icon 2013.svg 1
  instagram 1581266 1920  share img

 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164846903000

Επικοινωνία

Εθνικής Αντιστάσεως 134
Καισαριανή
ΑΤΤΙΚΗΣ
16122
2107217525